Talk:Main Page

From A-Eskwiki
Revision as of 18:42, 17 September 2012 by 10.14.0.6 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Super dat er een heuse a-eskw-wiki is! Alleen tegen de titel moet ik toch echt bezwaar aantekenen: er staat nu A-Eswiki. Dit leest natuurlijk als Van-A-tot-Es-wiki wat suggereert dat het een project is van A-E. Wat is er met S^2 gebeurt? Ik stel de volgende naamswijziging voor: A-Eswiki^2.