App

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Sinds kort hebben we ook een eigen A-Appkwadraat. Dit is een android-app en de code staat in Git onder app.

Het ontwikkelen van de app is/wordt gedaan door User:floriann met behulp van Android Studio.

Er is ooit gesproken om een appcie op te starten die het beheer van de app onder zijn hoede nam, maar dit is (nog?) niet uitgevoerd.