Bestuurswissel

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search


Dit is het stappenplan wat elk jaar bij een bestuurswissel uitgevoerd moet worden. Dit is zo snel mogelijk na de Wissel-AV die in het begin van een nieuw collegejaar plaatsvindt.

Er moeten zowel dingen op de site gedaan worden als in de code. Natuurlijk moet de sysop ook dingen op het systeem regelen maar dat is hun probleem.

Website frontside

 1. Maak een nieuwe commissie aan met login bestuurjjjj.
 2. Voeg alle mensen die daar in horen toe aan deze commissie.
 3. Maak een publisher pagina aan voor het huidige bestuur (bestuurjjjj).
 4. Update de redirects in benamite (/Vereniging/Bestuur en /Vereniging/Commissies/Bestuur)
 5. Dubbelcheck even of alles nog werkt.

Backside

 1. Check of onderstaande dingen al meteen moeten worden aangepast, het kan best zijn dat een (oud)bestuurslid nog tijdelijk bestuursrechten nodig heeft voor de laatste inwerking of afronding van werkzaamheden.
 2. Ga naar het BESTUUR DATA deel in space/specialconstants.php en verander alle data hier:
  • Vul bij BESTUURLOGINNAAM wederom bestuurjjjj in.
  • Bij mails van de boekencommissaris en de secretaris (gegenereerd door de website) moet natuurlijk de naam staan van het verantwoordelijke bestuurslid. Daarom moet je deze namen invullen in respectievelijk Willem Hulst en Tara Fokker
  • Update de MELDPUNTMENSEN. Dit zijn mensen die bij het meldpunt zichtbaar zijn, en hun e-mailadressen. Mocht je een regel verwijderen waarbij de key een string is, vergeet dan ook niet het meldpuntForm in `Vereniging.php` te updaten.
 3. Verander de regel met KANDIDAATBESTUURLOGINNAAM (onder het bestuurdata-blok) in commentaar door "//" voor de regel te proppen.
 4. Update de inhoud van config.yaml met de nieuwe bestuursleden.

Kandidaatbestuur aanmaken

Het kandidaatbestuur kan aangemaakt worden door een commissie te maken op de site op dezelfde manier als de website frontside. Alle afgelopen jaren is de conventie kbjjjj gebruikt. Doe dit ook, en vul dit in bij KANDIDAATBESTUURLOGINNAAM en zorg ervoor dat het geen commentaar-regel is.