Boekweb2Todo

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search


Merge Boeken2 en Boekweb

Er zijn twee halve implementaties van verscheidene Boekwebfunctionaliteiten, te vinden op /Onderwijs/Boeken2 en op /Onderwijs/Boekweb, en die willen we samenvoegen tot /Onderwijs/Boekweb. Rens wil graag dictaten beheren, dus als eerste gaan we dictaatbeheer overzetten. Ten eerste heb ik de Benamiteinhoud van /Onderwijs/Boeken2/Dictaatbeheer verhuisd naar /Onderwijs/Boekweb/Dictaatbeheer. Vervolgens de inhoud van /Onderwijs/Boekweb/Dictaatbeheer/*/ naar /Onderwijs/Boekweb/Artikel/*/Dictaat en de overige inhoud (bijvoorbeeld uploaden voor docenten) van /Onderwijs/Boekweb/Dictaatbeheer/ naar /Onderwijs/Boekweb/Artikel/Dictaatverkoop/. Daarna kunnen we dubbele items aanpakken.

  • Voorraden baseren we op die van Artikel (TODO: welke dingen uit Dictaatbeheer/*/ willen we behouden?)
  • Orders baseren we op die van Dictaat (TODO: Artikel/*/Dictaat/Orders verhuizen naar Artikel/*/Orders)
  • Leveringen moet ik nog eventjes uitzoeken

Leveringen enzo

Vanwege usabilityredenen zijn er best wel wat manieren om je voorraadaantallen op te hogen. Naast gewoon de voorraad muteren, kun je bij een voorraad een losse levering invoeren, bij een dictaat een losse levering invoeren en bij dictaten een order plaatsen en die later leveren. Check dat al die manieren een beetje goed werken als je iets met leveringen aanpast.

Nodige pagina's

Boekverkoop openen
Verkoopmenu
Transacties (met naam?)
Verkoopoverzicht (met leveranciers) (CSV!)
Kasverschillen? Geschiedenis?
Docenten mailen + herinnering (zelf door boekcom aan te passen)
Administratietsjak/Maak afrekening
Special constants (besteldata niet meer nodig? Leverdata ook)
Statistieken
Annuleringen
Vak Invoeren
Opmerkingen bij boeken
Leden boeken bestellen
EJBV-pakketten
EJBV-voorraden
Terug in de tijd?
Transacties ongedaan maken
Betaalmethode wijzigen
Zoveel mogelijk automatisme invoeren vakken
Herinneringen bestelling
Retouneren
Namen van personen die besteld hebben
Boekenkopers laten bestellen
ISBN's kunnen wijzigen
Alleen transactieoverzicht van grootboeken wordt gebruikt?
Kasverschillen automagisch mailen
Tsjak met en zonder eurotekens kunnen zien
In/ex btw bekijken
Dictaten drukkerskosten automatisch berkenen
Leveringen bij elkaar in overzichten
SCRIPTS! Voor controle enzo