Cron

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

De cronjobs zijn alle scripts in /scripts/cron die om de $x-tijd uitgevoerd moeten worden.

De lijst van alle jobs die daadwerkelijk uitgevoerd worden staan in het /scripts/cron/crontab_vm-www[|-debug].webcie bestand.

Formaat

Schaamteloos uit /etc/crontab gekopieerd:

For details see man 4 crontabs
Example of job definition:
.---------------- minute (0 - 59)
| .------------- hour (0 - 23)
| | .---------- day of month (1 - 31)
| | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
| | | | |
* * * * * user-name command to be executed

Nieuwe cronjob

Als het cronjob bestand hebt aangepast in `scripts/cron`, dan wordt dit nog niet uitgevoerd door de cron. Hiervoor moet je in deze map het bestand `install_new_crontab_vm-www[|-debug]` uitvoeren onder de gebruiker `webcie`.