Dnsmasq

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Binnen het A–Eskwadraat netwerk worden de IP-adressen uitgedeeld door de router, middels dnsmasq. Dnsmasq zorgt ervoor dat iedere computer een IP-adres krijgt aan de hand van een mac-adres. Hierbij kan ook de naam van de computer gekoppeld worden.

In principe hebben alle computers en virtuele machines een vast IP-adres aan de hand van het MAC-adres. Deze IP-adressen zijn in een aantal verschillende ranges verdeeld:

  • 10.14.0.*: fysieke machines en andere apparaten met een netwerkaansluiting zoals printers en webcams
  • 10.14.2.*: automatisch toegewezen adressen aan computers die niet bekend zijn in dnsmasq
  • 10.14.3.1: IP-adres voor de routers, zie Router
  • 10.14.3.*: virtuele machines

Configuratie

Op de router is in de '/etc/dnsmasq.d' de configuratie van dnsmasq te vinden. Om wijzigingen in de configuratie door te voeren, dient dnsmasq opnieuw opgestart te worden middels:

service dnsmasq restart

Host-entry

Een host-entry ziet er als volgt uit:

dhcp-host=[mac-adres],[hostname],[ip]

Het is ook mogelijk om een extra naam (CNAME) aan een host te hangen:

cname=[new-hostname],[real-hostname]

PXE

Dnsmasq bevat naast de dhcp/dns functionaliteit ook een tftp-server. Hierdoor is het mogelijk om dnsmasq als een PXE-bootserver te gebruiken. Zoals geconfigureerd in '/etc/dnsmasq.d/tftp.conf'.