Domeinen

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

A-Eskwadraat regelt de domeinen via https://www.xel.nl/cc. Domeinen kunnen daar bekeken en aangevraagd worden. Hierbij moet het een "complete domain" zijn.

Als een nieuw domein is aangevraagd, dient deze geconfigureerd te worden. Hiervoor moet het domein ingesteld worden via de "zonefile manager", zodat er een eigen master server opgegeven kan worden. De dns master dient dan ingesteld te worden op 131.211.39.72.

Vervolgens dient de vm-dns-auth bij a-eskwadraat aangepast te worden om het geregistreerde domein op te vangen. Daar dient een bestand aangemaakt te worden in /etc/nsd/zones. Kopieer hiervoor een van de bestanden, waar weinig bijzonderheden in staan. Pas vervolgens het domein in het bestand aan en de serial. Tot slot pas je /etc/nsd/nsd.conf aan, zodat deze ook de zone zal inladen. Als dit goed staat kan nsd het nieuwe bestand inladen.

Test vervolgens de instelling middels nslookup of dig, dit kan direct naar de vm-dns-auth. Als dit correct is kan getest worden of het domein ook extern goed staat, dit kan echter even duren.

De volgende stap is om het domein op te vangen bij de goede server. Oorspronkelijk wordt het niet opgevangen als er een request binnen komt, waardoor het op de a-eskwadraat site uit zal komen.

Hierna dient er een pagina gemaakt te worden die de bezoeker zal opvangen, dit gebeurt meestal op vm-www-dmz. In /etc/httpd/conf.d/sites-available/ dient dan een extra bestand aangemaakt te worden, wederom is een eenvoudige config te kopieren en met kleine aanpassingen te gebruiken. Herstart vervolgens de httpd service.

Als laatste zal er in de reverse proxy een aanpassing gemaakt moeten worden, zodat deze de bezoeker ook op de goed plek laat terecht komen. In het simpelste geval hoeft alleen /etc/nginx/conf.d/vm-www-dmz.list aangepast te worden, zodat het verkeer bij vm-www-dmz aankomt. Zorg vervolgens dat de config ingeladen wordt.

Als laatste moet alle config die is aangepast ook in salt terecht komen, zodat het bewaard blijft en niet per ongeluk verwijderd wordt.