Eindredacteur

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

De eindredacteur is samen met de voorzitter eindverantwoordelijk voor de Vakidioot.

Advertenties

De lijst met advertenties die gereserveerd zijn voor een Vakidioot (dus niet de advertenties zelf), zijn te vinden in een tekstbestand in de map /home/cies/spocie/Overzichten/Vakidioot/<jaargang>/vakid<jaargang>.txt. Deze kun je in de terminal bekijken met cat <bestandsnaam> of met je favoriete tekstleesprogramma.

Dialog-information.png Controleer altijd ruim van tevoren of de advertenties al binnen zijn, zodat eventuele problemen tijdig opgelost kunnen worden.


Afbeeldingen

Voor de drukkerversie is het belangrijk dat afbeeldingen opgeslagen zijn in de CMYK-indeling. Het uitvoeren van het fixplaatjes-script zorgt ervoor dat alle rasterafbeeldingen (PNG, JPG, GIF) omgezet worden naar de juiste kleurindelingen, maar dit geldt niet voor PDFjes. Om te controleren of een afbeeldingsbestand in CMYK is opgeslagen, kan het commando identify met de verbose-optie gebruikt worden:

identify -verbose <bestandsnaam>

Dit zou iets als het onderstaande op moeten leveren. Zie je bij je eigen uitvoer geen "CMYK" of "cyan", "magenta", "yellow" en "black" staan, dan kan het handig zijn om degene die de PDF heeft aangeleverd te vragen om je van een CMYK-versie te voorzien.

Image: cmyk-plaatje.jpg
 Format: JPEG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
 Class: DirectClass
 Geometry: 1702x741+0+0
 Resolution: 37x37
 Print size: 46x20.027
 Units: PixelsPerCentimeter
 Type: ColorSeparation
 Endianess: Undefined
 Colorspace: CMYK
 Depth: 8-bit
 Channel depth:
  cyan: 1-bit
  magenta: 8-bit
  yellow: 8-bit
  black: 8-bit
 Channel statistics:
  Cyan:
   min: 0 (0)
   max: 0 (0)
   mean: 0 (0)
   standard deviation: 0 (0)
   kurtosis: 0
   skewness: 0
  Magenta:
   min: 0 (0)
   max: 233 (0.913725)
   mean: 5.10878 (0.0200344)
   standard deviation: 21.9837 (0.0862106)
   kurtosis: 51.4533
   skewness: 6.51703
  Yellow:
   min: 0 (0)
   max: 253 (0.992157)
   mean: 16.5814 (0.0650252)
   standard deviation: 57.8751 (0.226961)
   kurtosis: 8.95464
   skewness: 3.28295
  Black:
   min: 0 (0)
   max: 255 (1)
   mean: 42.7478 (0.167638)
   standard deviation: 84.4369 (0.331125)
   kurtosis: 0.751368
   skewness: 1.60994
 Image statistics:
  Overall:
   min: 0 (0)
   max: 255 (1)
   mean: 12.8876 (0.0505396)
   standard deviation: 49.5184 (0.19419)
   kurtosis: 13.631
   skewness: 3.88935
 Total ink density: 221%
 Rendering intent: Undefined
 Interlace: None
 Background color: white
 Border color: cmyk(223,223,223,0)
 Matte color: grey74
 Transparent color: black
 Compose: Over
 Page geometry: 1702x741+0+0
 Dispose: Undefined
 Iterations: 0
 Compression: JPEG
 Quality: 92
 Orientation: Undefined
 Properties:
  date:create: 2012-12-17T16:57:06+01:00
  date:modify: 2012-12-17T16:57:06+01:00
  jpeg:colorspace: 4
  jpeg:sampling-factor: 1x1,1x1,1x1,1x1
  signature: 64e1969eb94c0cd0572afaba6447bc565334bfdc3210b847957e62342bb75305
 Artifacts:
  verbose: true
 Tainted: False
 Filesize: 300KB
 Number pixels: 1.261MB
 Pixels per second: 31.53MB
 User time: 0.040u
 Elapsed time: 0:01.039
 Version: ImageMagick 6.6.0-4 2012-05-02 Q16 http://www.imagemagick.org

Vakidioot samenstellen

ToDo

Checklist

 • Zijn spel-, tik- en overige taalfouten eruit gehaald?
 • Kloppen het colofon en de inhoudsopgave?
 • Staan artikelen en advertenties correct in de Vakidioot, en staan ze op de juiste plaatsen?
 • Zien afbeeldingen er allemaal goed uit?
 • Ziet de voorkant er goed uit?
 • Zijn de advertenties (en andere PDFjes) goed uitgelijnd?
 • Staan English-hoekjes goed?
 • (Staan paginanummers goed?)
 • Is de oplage en adressenlijst bekend?

Vakidioot laten drukken

Uploaden

Het aanleveren van bestanden bij onze drukker kan via het WeTransfer-kanaal van OCC De Hoog [1].

 • Selecteer het gegenereerde PDF-bestand en voeg het toe als bijlage.
 • Vul het e-mailadres van de Vakidioot in als 'eigen adres'.
 • Geef in het berichtveld aan dat je verdere informatie m.b.t oplage en adressen nog nastuurt aan Mark Vermijs, onze contactpersoon bij de drukker.
 • Wanneer je op 'Transfer' klikt, wordt het bestand geüpload. Na afloop zou je een bevestiging per e-mail moeten krijgen.

Oplage en adressenlijst

Dialog-information.png Correspondentie met de drukker moet altijd plaatsvinden via het e-mailadres van de Vakidioot.
Dialog-warning.png Standaard wordt als je een mail vanaf het Vakidioot-account verzendt ook een kopie van het e-mailbericht naar de gehele redactie gestuurd. Vergeet niet deze uit het CC-veld te halen.