Intro mogelijk maken

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Elk jaar zo rond juli is het weer zover: de intro van het komende jaar is opgestart en ze willen de inschrijvingen opengooien. Als WebCie moet je ervoor zorgen dat de volgende dingen kloppen:

  • Geef de introcommissie de juiste auth door de waarde van INTROCIE in www/space/auth/init.php aan te passen
  • Ga naar Leden -> Introductie -> Toon Introdeelnemers. Als de secretaris vergeten is om de oude deelnemers te verwijderen doe het dan zelf en schop de secretaris dat hij/zij (of de opvolger) dit na de intro moet doen ivm privacy redenen.
  • Maak iDEAL voor kamp mogelijk:
 * Maak een Artikel aan in Het Nieuwe Boekenweb 2.0™
 * Maak een voorraad aan hiervoor (locatie: virtueel)
 * Lever hier meeeeer dan genoeg van (700 ofzo) 
  • Zet het juiste ID van de voorraad in het register: introKampVoorraad
  • Pas specialconstants.php aan en zet de juiste waarde voor MAXAANTALKAMP
  • Update de waarde van EJBV in www/space/specialconstants.php, anders wordt "lid vanaf" opeens een jaar te vroeg!
  • Maak de verschillende introductie pakketten:
 * Maak (lees: Zeg tegen de intro) voor elk pakket een nieuwe activiteit aan. Zet hierbij de titel op iets duidelijks, zoals "Introductiepakket WIS/NAT"
 * Zorg dat de iDeal vragen staan ingesteld. Zet hier een beetje nuttige vragen in (Voornaam/Achternaam/Email/verzin wat)
 * Voeg kaartjes toe voor de activiteit
 * Controleer of de return URL nog klopt, en zet dan de URL als Return URL: http://www.intro-utrecht.nl/?succes=pakket
 * Zet extern verkrijgbaar aan
 * Zet DigitaalVerkrijgbaar op PERSOONLIJK
 * Stel de Verkoopprijs in (let op dat transactiekosten hier nog bovenop komen)
  • Ga nu testen of alles werkt

Nuttige info:

  • Om een betaallink te krijgen zonder de A-es layout moet ?cleanhtml=true worden toegevoegd.

Kwerries voor de intro

Geef alle mentoren en of ze betaald hebben voor de pakketten. Je moet zelf de juiste activiteitID's en het juiste jaar invullen!

SELECT `Lid`.`contactID`, `studentnr`, `voornaam`, `tussenvoegsels`, `achternaam`, (SELECT COUNT(*) FROM `iDealAntwoord` JOIN `Transactie` ON `iDealAntwoord`.`ideal_transactieID` = `Transactie`.`transactieID` WHERE `antwoord` = `Lid`.`studentnr` AND `vraag_activiteit_activiteitID` = '7299' AND `Transactie`.`status` = 'SUCCESS') AS `nr_pakketten_na_wi_twin`, (SELECT COUNT(*) FROM `iDealAntwoord` JOIN `Transactie` ON `iDealAntwoord`.`ideal_transactieID` = `Transactie`.`transactieID` WHERE `antwoord` = `Lid`.`studentnr` AND `vraag_activiteit_activiteitID` = '7298' AND `Transactie`.`status` = 'SUCCESS') AS `nr_pakketten_ica_iku_twinfo` FROM `Lid` JOIN `Mentor` ON `Lid`.`contactID` = `Mentor`.`lid_contactID` JOIN `Persoon` ON `Lid`.`contactID` = `Persoon`.`contactID` JOIN `IntroGroep` ON `Mentor`.`groep_groepID` = `IntroGroep`.`groepID` JOIN `IntroCluster` ON `IntroGroep`.`cluster_clusterID` = `IntroCluster`.`clusterID` WHERE `IntroCluster`.`jaar` = 2018


Geef alle introdeelnemers en of ze betaald hebben voor de pakketten. Je moet zelf de juiste activiteitID's invullen!

SELECT `Lid`.`contactID`, `studentnr`, `voornaam`, `tussenvoegsels`, `achternaam`, `IntroDeelnemer`.*, (SELECT COUNT(*) FROM `iDealAntwoord` JOIN `Transactie` ON `iDealAntwoord`.`ideal_transactieID` = `Transactie`.`transactieID` WHERE `antwoord` = `Lid`.`studentnr` AND `vraag_activiteit_activiteitID` = '7299' AND `Transactie`.`status` = 'SUCCESS') AS `nr_pakketten_na_wi_twin`, (SELECT COUNT(*) FROM `iDealAntwoord` JOIN `Transactie` ON `iDealAntwoord`.`ideal_transactieID` = `Transactie`.`transactieID` WHERE `antwoord` = `Lid`.`studentnr` AND `vraag_activiteit_activiteitID` = '7298' AND `Transactie`.`status` = 'SUCCESS') AS `nr_pakketten_ica_iku_twinfo` FROM `Lid` JOIN `IntroDeelnemer` ON `Lid`.`contactID` = `IntroDeelnemer`.`lid_contactID` JOIN `Persoon` ON `Lid`.`contactID` = `Persoon`.`contactID`