Inwerking Sysop

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Inwerking

Welkom bij deel 2 van de inwerking! Als het goed is heb je deel 1, het algemene linux deel, al gedaan. Is dit niet het geval, dan kan je die hier vinden.

SSH

We maken bij de Sysop veel gebruik van SSH. Wil je hier meer over leren?Kijk dan hier

Externe connecties

Externe SSH connecties komen bij a-eskwadraat binnen op Felix. Dit wordt vooral gebruikt door mensen die vanaf thuis op het systeem willen werken.

Interne connecties

Binnen het systeem zijn de meeste VM's en containers bereikbaar met SSH. Dit werkt als volgt:

ssh root@<vmofcontainernaam> 

of

ssh root@<ipadres>

Voor de meeste Sysop VM's of CT's moet je gebruik maken van de sysop key. Dit moet dan als volgt:

ssh root@<vmofcontainernaam> -i ~/.ssh/id_rsa_sysop

Hiervoor moet je wel al de key hebben gekregen van een Sysopper. De oude inwerking is te vinden op https://home.a-eskwadraat.nl/~sysop/inwerking/inwerking.pdf

Multiseat

De workstations in de werkkamer maken gebruik van Multiseats.Hiervoor gebruiken we loginctl.

Dit is niet de meest ideale oplossing en gaan daarom ook over op single seats, mocht er ooit een multiseat sterven.


Opdracht

Check wie er op dit moment zijn ingelogd door het volgende commando uit te voeren:

loginctl

Voer de volgende opdracht uit voor elke seat om te kijken welke devices verbonden zitten aan welke seat. (Als het erg verwarrend is probeer dan niet te beginnen bij seat0, maar probeer bijvoorbeeld seat1 of 2)

loginctl seat-status <seat id>

Je gaat nu proberen om twee toetsenborden om te wisselen. Voordat je hier aan begint, vraag aan de mensen om je heen of dit nu kan!

Het commando wat je hiervoor moet gebruiken is:

loginctl attach <seat-id> <device ID>

Containers en VM's

Omdat we veel verschillende servers moeten draaien op maar een paar machines maken we gebruik van virtualisatie. Oude servers draaien op VM's, maar langzaam zijn we dingen aan het overzetten naar containers

Proxmox

Op onze server draaien we proxmox. De meeste handelingen met proxmox doe je op de webinterface. Hiering maak je bijvoorbeeld nieuwe containers of hou je de huidige servers in de gaten!

Opdracht

Vraag aan een Sysopper om je te helpen met het opzeten van een nieuwe container, je eigen "speeltuin" of zoo.

Als dit gebeurt is en je kan inloggen op je eigen zoo,maak dan de volgende Container opdrachten. (Als je veel linux ervaring heb kan je dit overslaan)

IPA

Voor de authenticatie van gebruikers op het systeem, de mail en diverse andere toepassingen maken we gebruik van IPA. IPA is vrij ingewikkeld en daarom zullen we hier niet heel diep op ingaan.

Ook voor IPA is er een webinterface.

To be COntondered.