Jargon WebCie

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search


Omdat de WebCie al een paar tientallen jaren meedraait, is er een enorme hoeveelheid jargon ontstaan. Vaak is dit een woord wat vroeger zinnig was, maar nu alleen maar uit traditie nog gebruikt wordt. Tevens een mooie geschiedenispagina.

Contents

B

 • bookweb (het oude ~) /'bok.ʋeb/: Het boekverkoopsysteem van A–Eskwadraat, wat nog niet op basis van het WhosWho4-framework werkt.
 • boekenweb (het nieuwe ~ 2.0) /'bu.kən.ʋɛb/: De opvolger van bookweb, die op basis van het WhosWho4-framework werkt. Is nog steeds niet af, omdat het een rotklus is en bovendien de code van al mijn voorgangers slecht is :P

C

 • ChopChop: Een wokrestaurant waar de WebCie rond 2012 veel eten bestelde. Codenaam voor WhosWho4.
 • Colaproduct: De dingen die DiBS verkoopt, zoals fris en snoep.

D

 • debugrootdir: ook wel bekend als de wwwdebug-map: de directory waar de hele checkout instaat, waaronder docs, gettext en www.
 • DiBS: Het Digitaal BetaalSysteem van A–Eskwadraat, wat eerst door de DibsCie werd gebouwd en nu door de WebCie (interface en backend) en Sysop (hardware) wordt gerund.
 • DiBSproduct: BoekWeb2-artikels waarmee je kudo's kan kopen. In de praktijk is er een uniek artikel: Kudo, die 1 kudo per eurocent geeft.
 • DiLI: De Digitale LedenInschrijving van A–Eskwadraat, wat bijnaleden (die zich hebben aangemeld voor de intro) om hun lidgegevens vraagt, eventueel betalingen wil, en vervolgens tot ingeschreven promoveert (opdat de secretaris nog een check erop uitvoert). Zie ook: Introsmurf.

I

 • Introsmurf: Het websiteonderdeel dat gegevens van mentorgroepjes en introdeelnemers enzo bijhoudt. Heeft jaarlijks wat onderhoud nodig (zie de respectievelijke pagina's voor meer info).

L

 • layout, nieuwe: Bootstrap-gebaseerde layout voor WhosWho4 die de pastelkleurtjeslayout verving in 2014. Gebruikt ook nog verschillende kleurtjes voor de verschillende site-onderdelen.
 • layout, nieuwe nieuwe: Bootstrap-gebaseerde layout voor WhosWho4 die de nieuwe layout verving in 2017.
 • layout, pastelkleurtjes-: Layout voor WhosWho4 die voor elk site-onderdeel een ander pastelkleurtje gebruikte.

S

 • space: De infrastructuur van de website. Vroeger had je verschillende siteonderdelen als WhosWho en Bookweb, en space diende om ze in een samenhangend geheel te duwen. Tegenwoordig bevat space vooral alle functionaliteit die voor websites in het algemeen nodig zijn, en is WhosWho4 het framework voor onze objecten en Model-View-Controllerstructuur.
 • square: Een server met een database enzo (oftewel vm-www en vm-www-debug, en misschien vm-www-inwerking). Was oorspronkelijk het equivalent van de vm-www. Krijg je bij scripts runnen een error die klaagt dat je niet op space zit, SSH dan eerst naar een vm-www-*.

V

 • variabele entry: Benamite-entry die werkt als een map, maar waarvan de naam varieert. Zorgt bijvoorbeeld dat /Leden/8566 wijst naar de ledenpagina van Joe'p.

W

 • WhosWho: Het ledenzoeksysteem van A–Eskwadraat. Is tegenwoordig, in de vorm van WhosWho4, een combinatie van ORM&MVC-framework en leden-commissie-activiteitenzoeksysteem.
 • WhosWho4: Een combinatie van ORM&MVC-framework en leden-commissie-activiteitenzoeksysteem. In 2012 gemaakt ter vervanging van WhosWho3.