Javascript en CSS includen

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

De klasse HTMLPage heeft de methoden addHeadCSS en addHeadJS. Die kun je gebruiken om CSS- en Javascriptbestanden te includen. Vergeet niet om Minify te draaien!