Judgeserver

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Voor de escapade wordt een judgeserver gedraait als virtuele machine. De makkelijkste manier om een judgeserver te maken is door de live image van domjudge te converteren naar qcow2, en vervolgens aan de hypervisor te hangen.

Download de image van:

https://www.domjudge.org/live/

Pak deze uit en converteer deze vervolgens naar qcow2 formaat:

qemu-img convert {input file} -c -O qcow2 {output file}

Voor gemak maak je er dan een snapshot layer omheen, zodat je makkelijk kunt reverten naar de originele image:

qemu-img create -o backing_file={output file} -f qcow2 judgeserver.qcow2


Om de live image te updaten dient de configuratie voor apt aangepast te worden. Hierbij moet de ingestelde proxy uitgezet worden in:

/etc/apt/apt.conf