Kerberos

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search


Hier komt meer over kerberos...

Keytab aanmaken

Om een keytab file voor een user te maken kan je op de ipa01 met kadmin.local het commando

ktadd -k *user*.keytab *user*

een keytab file maken. Let er op: als je de keytab wilt gebruiken op een centos6-machine werken niet alle encryptie methoden. Gebruik dan bv de encryptiemethode arcfour-hmac:

ktadd -k *user*.keytab -e arcfour-hmac *user*