mod_auth_kerb

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Voor het gebruiken van Kerberos auth in Apache is een aantal stappen nodig:

ipa service-add HTTP/$hostname.a-eskwadraat.nl
ipa-getkeytab -s ipa05.a-eskwadraat.nl -p HTTP/$hostname.a-eskwadraat.nl -k /etc/httpd/conf/httpd.keytab
chown apache /etc/httpd/conf/httpd.keytab
chmod 600 /etc/httpd/conf/httpd.keytab
yum install mod_auth_kerb

Configuratie van mod_auth_kerb in Apache ziet er dan als volgt uit (/etc/httpd/conf.modules.d/10-auth_kerb.conf):

AuthType Kerberos
KrbMethodNegotiate on
KrbMethodK5Passwd off
KrbServiceName HTTP
KrbAuthRealms A-ESKWADRAAT.NL
Krb5KeyTab /etc/httpd/conf/httpd.keytab
KrbSaveCredentials off
Require valid-user

Het is ook mogelijk om autorisatie toe te passen d.m.v. HBAC-regels en mod_authnz_pam.


ps. Het moge duidelijk zijn dat voor $hostname een daadwerkelijke hostname ingevuld moet worden...