Ouderdag mogelijk maken

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Vele jaren wordt er een ouderdag georganiseerd. Waarschijnlijk lees je dit omdat de ouderdag commissie heeft gevraagd voor de contact gegevens van 1e en 2e jaars. Dit gaat als volgt:

  • Bekijk de kwerrie die hieronder staat.
  • Kopieer de kwerrie naar je plakbord.
  • Ga naar [admin.a-eskwadraat.nl] en log in
  • Voer de kwerrie uit
  • Exporteer de kwerrie naar CSV en klaar is kees.


Ouderdag CSV kwerrie

SELECT Persoon.contactID, Persoon.voornaam, Persoon.bijnaam,
	Persoon.voorletters, Persoon.geboortenamen, Persoon.tussenvoegsels,
	Persoon.achternaam, Persoon.titelsPrefix, Persoon.titelsPostfix,
	Persoon.geslacht, Contact.email, ContactAdres.*
FROM Lid
JOIN Persoon ON Lid.contactID = Persoon.contactID
JOIN Contact ON Contact.contactID = Lid.contactID
LEFT JOIN ContactAdres ON ContactAdres.contact_contactID = Lid.contactID
WHERE Persoon.overleden = 0
	AND (
		SELECT MIN(datumBegin)
		FROM LidStudie
		JOIN Studie ON Studie.studieID = LidStudie.studie_studieID
		WHERE
		LidStudie.lid_contactID = Lid.contactID
		AND fase = 'BA'
	) >= '2016-09-01'
ORDER BY `Lid`.`contactID` ASC;

In 2017/2018 waren de ouders van een overleden persoon gemaild. Voorkom dit! --Ludop (talk) 18:09, 26 June 2018 (CEST)


In 2018/2019 is er ook een eerstejaars overleden. Voorkom het probleem echt en laat sowieso het bestuur de lijst doorkijken en de overleden persoon eruit halen, ook al denk je zelf niet dat de persoon erin zit. --Wink (talk) 17:18, 26 September 2018 (CEST)