PHP-extensies

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

PHP-extensies kun je ook in composer.json configureren!

De volgende extensies stonden op 2019-02-27 aan op de vm-www2:

 • php-json
 • php-pecl-mcrypt
 • php-bcmath
 • php-cli
 • php-fpm
 • php-gd
 • php-imap
 • php-ldap
 • php-mbstring
 • php-mysqlnd
 • php-pdo
 • php-pecl-apcu
 • php-pecl-zip
 • php-process
 • php-tidy
 • php-xml
 • php-pecl-yaml

APCU

Iets met caching.

yum install php-pecl-apcu

DOM

yum install php-dom

IMAP

We gebruiken de IMAP extensie voor functies als imap_mime_header_decode binnen het mail_process_bug.2 script.

Om het te installeren moet je eerst sudo yum install php-imap draaien op een CentOS systeem. Daarna, moet je apache herstarten: sudo service httpd restart.


LDAP

Voor het SysteemAPI: yum install php-ldap

MB

yum install php-mbstring

MCrypt

yum install php-mcrypt

PDO

Een OO'e manier om Databases in PHP te krijgen. We hebben ook de mysql-specifieke drivers nodig.

yum install php-pdo php-mysql

XDebug

We gebruiken de extensie XDebug voor code coverage. Deze is alleen op vm-www-debug geïnstalleerd omdat het renderen best wel traag maakt.

YAML

We gebruiken YAML om configuratiebestanden uit te lezen.