Printer

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

De huidige printers van A–Eskwadraat heten Pinky, Blackadder en Blacksparrow. Deze kan zowel kleur als zwart/wit printen. De huidige status van de printers is in te zien op [1].

Printen

Bij A–Eskwadraat is het mogelijk om op de volgende manieren te printen:

Standaard

$ lpr -P Printer-zwartwit <bestandsnaam>

Standaard word op deze printer dubbelzijdig, gekanteld over de lange kant van de pagina en op papier uit lade 3 (normaal papier) geprint.

Enkelzijdig

$ lpr -P Printer-zwartwit -o sides=one-sided <bestandsnaam>

om enkelzijdig (op papier uit lade 3) te printen.

Kleur

$ lpr -P Printer-kleur <bestandsnaam>

om in kleur te printen

Brief

$ lpr -P Printer-brief <bestandsnaam>

om op briefpapier (lade 2) te printen, dit is automatisch enkelzijdig

Problemen

Er kunnen verschillende problemen bij het printen optreden. Indien de printer zelf een error weergeeft, zal deze vaak ook een oplossing weergeven.

CUPS

Er kunnen ook problemen optreden bij cups. De status van CUPS is op te vragen met:

$ lpstat -t

Wanneer er printopdrachten verwijderd dienen te worden is dit te doen met:

$ lprm [job ID]

Wanneer er problemen zijn disabled cups vaak de printer. Dit is ook handmatig te doen met:

$ cupsdisable [printer]

Om de cups weer te enabled is dat simpelweg te doen met:

$ cupsenable [printer]