Project SOEPMES

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Opdat de code niet versteent.

Project #SOEPMES# zou ervoor moeten zorgen dat alle code die we gebruiken ook gewoon fijn is, met makkelijk toe te voegen features. Het is goed voor de toekomst (en voor je eigen bloeddruk) om lelijke code die je niet kan/wil fixen te markeren met SOEPMES, opdat we die er later uit kunnen vissen.

 • Kies pagina's om te deprecaten.
 • Documenteer ook wat de domeininhoud is van een object ipv de codeinhoud.
 • Gebruik requestobjecten ipv stateful dingen echoen.
 • Form parsen moet beter kunnen.
 • Linten en formatten.
 • Iets als de Dia, maar dan zonder vreselijke merge conflicts.
 • Zorg ervoor dat die "compatibility notices" van inherited klassen niet pas op live gebeuren.
 • Deel HTMLklassen op in basis, tag en derived en schrijf nieuwe klassen voor constructies die veel voorkomen (ter inspiratie: HTMLPanel).

De volgende functies/klassen zijn heel soepmesserig:

 • maybeDateTimeToString, vervang dit met View::maakString zodra feature-voornaamwoorden af is.
 • heel veel HtmlDiv's worden bootstrap-panel gemaakt door ze allerlei CSS-klassen te geven, dit kan eenvoudiger met HtmlPanel.

Overige soepmessige TODO's:

 • Zorg ervoor dat CommissieLidVerzameling::vanPersoon en CommissieVerzameling::vanPersoon precies dezelfde logica gebruiken om te bepalen wat telt als "huidig lid". Misschien sowieso CommissieVerzameling::vanPersoon opsplitsen in meer methoden.
 • In de userInterface.php:52 staat if(Commissie::geefLogin($name) && $child->isHook(), dit doet per benamiteentry een boel DB-reads en checkt dan op een bool die echt bijna nooit true is. Draai de volgorde om en het is een stuk efficienter.