Proxmox

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Op haskell staat Proxmox. Op stephen ook Proxmox.

Integratie met ipa: ga naar Datacenter > Permissions > Authentication en klik 'Add > LDAP Server', hier kunnen de gegevens van de ipaserver ingevoerd worden.

Bijvoorbeeld:

proxmox ipa voorbeeld

Vervolgens moeten alle gebruikers die toegang mogen krijgen toegevoegd worden onder Datacenter > Permissions > Users.

Een pythonscript om dit automatisch te doen is door

import subprocess
import re
result = subprocess.run(["ipa","group-show","--raw","sysop"],
            stdout=subprocess.PIPE)
lines = result.stdout.decode('utf-8').splitlines()
usernames = []
for line in lines:
  line = line.strip()
  m = re.search('\Amember: uid=',line)
  m2 = re.search(',',line)
  if m and m2:
    usernames.append(line[m.end():m2.start()])
commandstring = ""
for uname in usernames:
  commandstring += "pveum useradd "+uname+"@A-ESKWADRAAT.NL -group admin;"
subprocess.run(["ssh","root@<host>",commandstring])

vervang hier <host> door je server waar proxmox op staat.