Publisher

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Homepagina: /Service/Intern/PublisherIBA verklaart (bijna even antiek)

Een van de antiekste onderdelen van de website, waarmee gebruikers "de website van je eigen commissie of activiteit" kunnen beheren. Dit houdt in dat ze html-code mogen aanmaken, die in de <div class="pagecontent"> wordt neergezet. Dit bewerken moet je vooral overlaten aan gebruikers, maar een korte html-cursus geven kan geen kwaad. Ook kunnen ze plaatjes en bestanden uploaden. (De extensie wordt gematcht op een hardcoded lijst van toegestane extensies, wat af en toe bugs oplevert als ze toch zo'n bestand willen uploaden.)

Rechten

Gebruikers die in een cie zitten, mogen publisherpagina's voor die cie en voor de activiteiten van die cie bewerken. Gebruikers met medezeggenschaprechten mogen ook de medezeggenschappagina's aanpassen. Gebruikers met webredactie-rechten (inclusief bestuur) mogen ook niet-cie- of act-pagina's bewerken, zoals /Carriere. De check op 'mag aanpassen' is op basis van explode('/', $benamite_path) en dan matchen op hardcoded paden, wat stukgaat mochten we ooit cie's of activiteiten ergens anders in benamite neerzetten.

Database

Publisher staat in de Benamite-database, als de kolommen content en content_eng bij Benamite-entries.