RAID

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

RAID is redundant array of independent disks, wat betekent dat data over verschillende harde schijven verspreidt en/of gemirrort staat.

RAID aanmaken

Voor het aanmaken van RAID heb je mdadm nodig, installeer dit als dit nog niet present is op je OS. Als je dan mdadm hebt kan je het volgende commando invoeren:

mdadm --create /dev/md0 --level=<RAID-level> --raid-disks=<aantal disks> <disk1> <disk2> etc

Wat dit doet: /dev/md0 is de partitie die de raid wordt, net zoals je disk-partities zoals /dev/sdb2 hebt. Je kan dus ook md1, md2 etc neerzetten ipv md0. --level specificeerd het RAID-level: 0,1,2,3,4,5,6 of 10. --raid-disks geeft het aantal disks weer dat in de RAID komen. Daarna komen de disks te staan die in de RAID staan. Let op, dit zijn disk-partities! Dus bijvoorbeel /dev/sda1, /dev/sdb1 ... Je kan ook als disk 'missing' neerzetten wat betekent dat de disk er nog een keertje later ingezet kan worden. Ook als je een hot spare wil maken kan je de optie --spare-divices=<aantal spares> en daarachter de spare-disks te zetten.

Als je 'cat /proc/mdstat' doet, kan je de RAID's zien die door linux gezien worden.

RAID aamaken (geavanceerd)