Repository

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search


Binnen sysop maken we gebruik van een eigen repository, hierin staan packages niet via 'normale' wegen te verkrijgen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Fedora packages binnen Centos7.

De repo is te vinden in

/home/iba/sysop/public_html/repo/centos7

en te benaderen via

https://home.a-eskwadraat.nl/~sysop/repo/centos7

Om deze repo up-to-date te houden dient het createrepo.sh script gedraait te worden als er packages aangepast zijn in de repo, te vinden in /home/iba/sysop/public_html/repo .

Via salt wordt deze repo aan het systeem gekoppeld.