SELinux

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Alle systemen gebruiken de (standaard) targeted policy. Alle AVC-meldingen worden door setroubleshoot automatisch naar sysop gemaild.

Let op dat SELinux altijd enabled/enforcing is.

[root@vm-zoo-jitse ~]# getenforce
Enforcing

Mocht de output van getenforce anders zijn, gebruik dan setenforce.

root@vm-zoo-jitse ~]# getenforce
Permissive
[root@vm-zoo-jitse ~]# setenforce 1
[root@vm-zoo-jitse ~]# getenforce
Enforcing