Vakidiootartikel

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Artikels zijn supertof! Vakartikelen zijn iets serieuzere artikels die de lezer iets uitleggen, terwijl idiootartikelen iets meer voor ontspanning zijn. TODO: meer details Hier een paar tips om leuke artikels te krijgen:

  • Je doelgroep zijn A–Eskwadraatleden (en ook wel hun gezinsleden, aangezien die ook een flink deel van onze lezers uitmaken), dus probeer het vooral voor hun interessant te houden.
  • Wissel de onderwerpen in een nummer af, zowel qua vakgebieden als qua aanpak.
  • Het kan heel leuk zijn om vakartikelen een beetje luchtiger op te schrijven dan in een studieboek, maar ook diepgaande artikels zijn erg leuk.
  • Zelfs in idiootartikelen kun je beter geen echte onzin verkopen.
  • Als je de pagina helemaal volpropt, kunnen er 700 woorden op. In de praktijk is 500 - 600 een mooi streefgetal.
  • Heb je nog wat leuke informatie maar past het niet in de broodtekst? Bewaar het toch, want je kan er altijd een mooi infobox'je mee vullen.
  • Uiteraard is het niet de bedoeling om dingen over te schrijven, maar bronvermeldingen[1] door de tekst heen[2][3] is iets te veel van het goede[4]. Een lijst bronvermeldingen aan het eind is een mooie tussenvorm.
  • De eindredacteur vindt artikels met een oneven aantal pagina's handiger, want die kun je makkelijker combineren.

[1] Baanen, T. Joe'p. Zoals deze bronvermelding. Vakidiootartikel - A–Eskwiki, 2017.
[2] Baanen, T. Joe'p. Of deze. Vakidiootartikel - A–Eskwiki, 2017.
[3] Baanen, T. Joe'p. En een hoop bij elkaar is al helemaal erg. Vakidiootartikel - A–Eskwiki, 2017.
[4] Nietzsche, F. W. Jenseits von Gut und Böse. 1885.