Accounts

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Hier worden het accountbeleid en -management van Sysop bij A–Eskwadraat beschreven.

Algemeen

Groepen

Accounts zijn verdeeld in een aantal groepen (groups):

 • iba: IBA-commissies die extra computerrechten hebben: sysop, www en hektex.
 • gods: mensjes met extra rechten (omdat ze in iba zitten/gezeten hebben).
 • bestuur: bestuurs(functie)accounts.
 • cies: commissies.
 • mortals: gewone gebruikers.
 • extern: externe organisaties, verenigingen, groepen, enz. Ook voor bijzondere accounts zoals webcie-test-account.

Alle andere groepen zijn systeemgroepen.

De homedirectories zijn ingedeeld per categorie. Elke categorie bestrijkt een of meer groepen:

 • /home/bestuur: bestuur.
 • /home/cies: cies.
 • /home/extern: extern.
 • /home/mensjes: gods en mortals.
 • /home/system: alle systeemgroepen.

Groeplidmaatschappen kunnen worden beheerd in de IPA webinterface. Gebruik dit echter niet voor commissieleden, hiervoor is cieleden.

Gebruikersbeheer

Gebruikersinformatie wordt beheerd in de IPA webinterface.

Quota

Verouderd, moet nog aangepast worden!

Hoofdartikel: Quota

Quota worden automatisch aangemaakt met behulp van quotaset. Zie dat script, en de configuratiefile /etc/local/quotas voor meer info; daar dienen quota aangepast te worden (en niet op de gebruikelijke Linux-manier). Tweemaal per dag wordt quotamail gedraaid, die mensen waarschuwt als ze over hun quotum zitten. Met ac kan de graceperiode gereset worden.

Accounts aanmaken

Het aanmaken van accounts gebeurt door Sysop of bestuur. Actieve leden kunnen altijd een account krijgen; commissies krijgen vanzelfsprekend een account. Niet-actieve leden en niet-leden krijgen in principe geen account, omdat de werkplekken bedoeld zijn voor A–Eskwadraatwerk en er dingen openbaar op het systeem staan die alleen bedoeld zijn voor leden.

Persoonlijke accounts worden aangemaakt met mensjeadd. Hiermee wordt automatisch de naam, lidnummer en e-mailforward ingesteld; de user krijgt een tijdelijk wachtwoord. Dit wachtwoord kan worden aangepast door in te loggen op een workstation of met ssh. Accounts voor cies en externen worden aangemaakt met cieadd.

Naamgeving

Let op dat cies op de website en het systeem dezelfde naam hebben!

Mensjes
De voornaam van de persoon achter elkaar in kleine letters. Indien deze al bestaat, voeg dan letters van het begin van de achternaam tot er een uniek login ontstaat. In principe wordt er niet van deze standaard afgeweken. Lijkt dit nodig, overleg dan eerst met de rest van Sysop.
Doorlopende commissies
De naam van de commissie achter elkaar in kleine letters.
Jaarlijkse commissies
De naam van de commissie, gevolgd door een van:
 • het collegejaar waarin de commissie actief is (onder andere voor adviesraad, ec, gala, kb, studiereis, toneel, wintersport);
 • het kalenderjaar waarin de commissie actief is (onder andere voor alma, intro, masterintro en grotere, losse commissies zoals limo en pion).

Enablen/disablen

Zie ook: Archiveren

Het enablen en disablen van accounts gebeurt via ac. Bij disablen wordt de login shell veranderd in bash-disabled en wordt het wachtwoord van het account verwijderd. Bij enablen wordt de shell weer op bash gezet, maar er wordt niet automatisch een nieuw wachtwoord ingesteld. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld su, VPN of imap te gebruiken op een account zonder wachtwoord.

Bestuur- en cieaccounts dienen als ze definitef worden opgeruimd niet te worden gedisabled, maar te worden gearchiveerd en verwijderd. Het beleid voor het archiveren van deze accounts is als volgt:

 • Accounts van grote commissies (alma, intro, reis en grotere eenmalige activiteiten) worden na drie jaar gearchiveerd en verwijderd.
 • Accounts van overige commissies worden na twee jaar gearchiveerd en verwijderd.

Net als enablen en disablen kan dit in een keer met ac. Gearchiveerde bestanden komen in /archief terecht. Wanneer een account wordt verwijderd wordt er ook automatisch een mailtje naar Sysop, het bestuur en de desbetreffende account gestuurd. Merk op dat hierna e-mailforwards naar het account niet meer werken. Wordt er om welke reden dan ook een bestuur- of cieaccount gedisabled maar niet verwijderd, dient het bestuur hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Let op! De normale manier waarop Debian een account disablet is door een uitroepteken ! voor het wachtwoord te zetten. Dit is echter niet compatibel met LDAP, gezien dat daar geïnterpreteerd wordt als een cleartext wachtwoord. Daarom verwijderen wij wachtwoorden als een account gedisabled wordt.

Expiry

Let op: verouderd. Account expiry is nog niet gebouwd, wachtwoorden in IPA expiren vanzelf (zie wachtwoord)

Er expiren twee dingen onafhankelijk van elkaar: accounts en wachtwoorden. Beide worden dagelijks geregeld door ac-expire.

Account expiry

We gebruiken niet de shadow manier van expiren, want die werkt niet erg flexibel, en fouten zijn veel te makkelijk gemaakt. Bovendien is het nogal onzin om als je dagelijks een account gebruikt elk jaar te moeten aangeven dat je hem gebruikt.

Alle accounts van mortals en gods worden doorlopen. Commissies verlopen niet (maar wachtwoorden van commissieaccounts wel, zie verderop).

Als iemand te lang niet heeft ingelogd wordt het account gedisabled. Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal velden in LDAP. Er zijn attributen voor lastPasswordLogin, lastMailLogin en lastKeyLogin. Op dit moment (aug '12) wordt alleen de eerste geüpdated. PAM doet dit (/etc/pam.d op de workstations en op square).

Let op dat commissieaccounts nog wel handmatig opgeruimd moeten worden (met behulp van ciedel vanuit ac).

Password expiry

Password dienen na een poosje te verlopen. In het LDAP-veld shadowLastChange staat altijd wanneer een wachtwoord voor het laatst gewijzigd is. Dit wachtwoord is geldig tot shadowLastChange+shadowMax. Daarna wordt het wachtwoord verwijderd. Gebruikers krijgen waarschuwingsmails wanneer dit moment in de buurt komt.

Na zelf het wachtwoord te wijzigen mag het wachtwoord shadowMin dagen niet opnieuw veranderd worden, om terugveranderen te voorkomen. Wanneer wij het wachtwoord resetten wordt shadowMin ingesteld op 0, want dan willen we juist dat het veranderd wordt.

shadowMax, shadowMin en shadowExpire zijn attributen per gebruiker. Ze worden door ac-expire uniform gehouden. De gewenste waarden staan in /etc/local/ac-vars.

UID's die laag zijn mogen nooit last krijgen van verlopen wachtwoorden.

Printjes

Printjes worden bijgehouden vanuit de Cups logfiles op de vm-cups. De aantallen worden maandelijks via een cronjob naar het bestuur gemaild voor facturering. De aantallen (voor simplex/duplex) zijn echter niet geheel betrouwbaar.