Archiveren

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Bestanden van verwijderde accounts blijven in principe voor onbepaalde tijd bewaard. Bestanden van persoonlijke accounts blijven gewoon in /home/mensjes staan, terwijl bestanden van bestuur- en commissieaccounts worden verplaatst naar /archief. Dit is een NFS-mount die op alle gewone workstations als read-only is gemounted; alleen op square is hij te bewerken.

Commissieaccounts archiveren

Zie ook: Accounts enablen/disablen

Als een commissieaccount wordt verwijderd, worden de bestanden in de homedirectory van het account verplaatst naar /archief/cies. Dit wordt in principe automatisch gedaan door ciedel. De verplaatste bestanden krijgen als eigenaar archief:root, waardoor alle publiek leesbare bestanden nog steeds leesbaar zijn maar er geen bestanden meer bewerkt kunnen worden.

Bestuursaccounts archiveren

Het is prettig als een nieuw bestuur ongehinderd dingen kan opruimen, in de wetenschap dat ze veilig opgeborgen zijn. Daarom maken we elk jaar rond de wissel een kopie van alle bestuursaccounts naar /archief/bestuur/bestuur-$jaar.

Het snapshotten kan het beste op square worden gedaan, aangezien het dan niet via NFS hoeft.

1. Maak een dir voor bestuursjaar $jaar:
mkdir /archief/bestuur/bestuur-$jaar
2. Maak de kopieën:
cp -a /home/bestuur/* /archief/bestuur/bestuur-$jaar/
3. Zorg dat de bestanden als eigenaar root:bestuur hebben:
chown -R root:bestuur /archief/bestuur/bestuur-$jaar
4. En neem schrijfrechten van iedereen behalve root af, zodat de bestanden niet meer gewijzigd kunnen worden:
chmod -R go-w /archief/bestuur/bestuur-$jaar

Waarom geen rsync met hardlinks?

Het kopiëren kan ook met rsync. Het voordeel is dat het ruimte kan besparen met de optie --link-dest=/archief/bestuur/bestuur-$vorige/, waarbij $vorige het vorige bestuursjaar is. Dit zorgt dat er voor bestanden die sinds dat bestuursjaar niet gewijzigd zijn een hardlink naar het oude bestand wordt gemaakt, in plaats van een nieuwe kopie. Het nadeel is dat, als je ooit de inhoud van gehardlinkte bestanden verandert in het archief, je onbedoeld meerdere bestuursjaren wijzigt. Om dat soort verrassingen te voorkomen kiezen we hier voor cp.

Mensjesaccounts archiveren

Accounts van mensjes worden niet automatisch verwijderd. Als een mensje een jaar niet inlogt wordt de shell op /bin/bash-disabled gezet, waardoor inloggen niet langer mogelijk is. Als een account lang genoeg gedisablet is kan deze gearchiveerd en verwijderd worden; er is echter geen vastgestelde termijn waarop dit moet gebeuren.

Mail archiveren

mutt
# Berichten taggen tot datum 12/34/5678
T ~d -12/34/5678
# Getagde berichten exporteren naar Mailarchief.mbox
;s ~/Maildir/Mailarchief-jaar.mbox

Sysop kan dan de mbox verplaatsen naar /Archief/cie/mail