Sysop Cheatsheet

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Deze pagina bevat een tabel met snelle antwoorden op veelgestelde vragen, of geeft je informatie waar je het kunt vinden.

Cheatsheet

Catogorie Keywords VM Link Probleem Quickfix
Algemeen Iets werkt er niet Have you tried turning it off and on again?
Iets werkt er niet (een service) $systemctl
Kijk of je iets roods ziet, die service ligt eruit!
$systemctl status <servicename>
Nu staat er waarschijnlijk een error message waar je iets mee kunt.
Ik wil een log van iets checken $cd /var/log
$ls
$tail -f <bestandsnaam>
Printer Cups vm-cups Cups
Printer
Printers werken niet $service cups restart
Mail Postfix, dovecot vm-Mailpp Mail
Mailfiltering
Alias aanmaken/wijzigen voor cie of persoon $ssh vm-mailpp
$cd /etc/postfix/alias
$ls

Pas een bestand aan, waarin je de nieuwe alias wilt
Vergeet niet om ook in salt te zetten!
Persoon zonder account toevoegen aan forward (alleen mail adres) $vim ~<cie>/.forward (met juiste rechten)
Seats loginctl, gdm Multiseat Seat sprint niet op $sudo reboot
Seat is vastgelopen [ctrl] + [alt] + [bckspc] (of)
$loginctl kill-user <username>
SSH Paul SSH extern doet het niet Kijk of Paul aanstaat
Ik kan extern niet ssh'en naar Felix Log in op de Gemini-server
$ssh <studentnummer>@gemini.science.uu.nl
Je wachtwoord is het wachtwoord van je Solis ID
Als je op deze server bent ingelogd kun je normaal inloggen alsof je op de Uithof bent
Accounts en permissies ipa vm-ipa IPA Nieuw account voor persoon aanmaken $mensjeadd -u <username>
Nieuw account voor cie aanmaken $cieadd -u <ciename> -d <displayname>
Iemand is zijn wachtwoord vergeten $ipa user-mod <username> --random
Het wachtwoord van iemand aanpassen $ipa user-mod <username> --password
Iemand wilt zijn wachtwoord wijzigen User is als zichzelf ingelogd:
$passwd
Account van een cie verwijderen $ipa user-del cienaam
$ipa group-del cienaam
$ipa sudorule-del cienaam
$sudo rm -r mapnaam
Accountruimte zfs ZFS
Externe Websites nsd vm-www-DMZ Een commissies wil zijn eigen website In Ernst nginx aanpassen
Maak een map aan in /srv/httpd/<commissienaam>
Maak een symlink van /srv/httpd/<commissienaam> naar de cie-map
Maak een virtual host aan in apache
Zet de rechten goed, zodat de commissie erbij kan
Virtualmachines proxmox, haskell Virtualisation, Haskell Ik wil een VM aanmaken Virtualisation

Links