Sysop SVN

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Op de Sysop SVN staan twee repositories: doc en scripts.

Repositories

doc

De doc-repository bevat het oude documentatiesysteem van Sysop, Sysdoc.

scripts

De scripts-repository bevat alle zelfgemaakte scripts die regelmatig, soms of nooit door Sysop of gebruikers op de verschillende computers worden uitgevoerd.

Checkout maken

Autorisatie

Om checkouts te maken is een aantal stappen vereist. Maak allereerst een speciale ssh-key voor je SVN checkout

 $ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_svn_rsa

Zet jezelf in ~svnsysop/.ssh/authorized_keys op square door er de volgende regel aan toe te voegen:

command="svnserve -t --tunnel-user $gebruikersnaam",no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty $public-key

waarin je $public-key vervangt door de sleutel in ~/.ssh/id_svn_rsa.pub.

Checkout

Voeg aan ~/.ssh/config de volgende regels toe:

Host svnhost
    Hostname square
    User svnsysop
    IdentityFile ~/.ssh/id_svn_rsa

Ga naar de map waar je de checkout wil (bijvoorbeld ~/sysop/scripts) en voer het volgende uit:

$ svn checkout svn+ssh://svnhost/var/lib/svn/sysop/trunk/scripts .