Container

From A-Eskwiki
Jump to: navigation, search

Op Stephen gebruiken we geen vm's maar containers.

Nieuwe container

Op Stephen staat een template voor een container, die een salt-minion bevat. Met Proxmox kun je een nieuwe container maken door deze template te clonen. Gebruik een naam die met ct- begint, want daar wordt in salt op gefilterd.

Na het maken van een container, vergeet niet om eerst het MAC-adres van de container in dnsmasq (op /etc/dnsmasq.d/vm.conf) op de router te zetten en vergeet niet om dnsmasq daarop te herstarten, anders wordt de salt-minion met de verkeerde hostname ingesteld.

Daarna kun je de container opstarten, en deze zal zich aanmelden bij Salt de eerste keer dat die opgestart wordt. Ga naar de vm-salt-master en accepteer eerst de vm met salt-key, voer daarna een 'highstate' uit zoals beschreven op de Salt pagina.

Nu staat alle standaardconfiguratie op de container, zoals het rootwachtwoord, de ssh-key en nuttige software.

Als de container een van de nfs-schijven nodig heeft, stel dat dan in op Stephen.

Containers onderhouden

Om overzicht te houden over de containers, gebruik Proxmox. Om toegang te krijgen tot een van de containers via een shell, ga naar root@stephen en gebruik het commando 'pct enter <VM ID>', het VM ID is een driecijferige code die je kunt vinden op Proxmox.